Ľudové misie v našom meste

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 1602 krát
Deväť februárových dní (11. – 19. 2.) trvali ľudové misie v Pezinku pod názvom Boh ti otvára srdce. Bol to veľký sviatok farníkov, všetkých, ktorí sa chceli priblížiť k Bohu a upevniť svoju vieru.
Išlo o rozsiahle misijné podujatie, pozostávajúce z 31 svätých omší s misijnou kázňou alebo príhovorom. Uskutočnili sa katechézy pre mužov a ženy, stretnutie s mládežou, eucharistická slávnosť s adoráciou, premietanie filmu Ježiš. Dve sväté omše boli aj vo Vinosadoch a na Cajle.
Na záver misií posvätili pátri misionári nový misijný kríž, ktorý bude postavený vedľa kostola.
   V piatok 17. februára navštívili misionári pôsobiaci v našom meste na čele s pátrom Michalom Zamkovským aj primátora Olivera Solgu. Zaujímali sa najmä o históriu mesta, spoločenský a duchovný život ako i o súčasný rozvoj mesta. Vyjadrili sa pochvalne na adresu obyvateľov mesta, ktorí sa vo veľkom počte zúčastňovali na svätých omšiach ale aj na sprievodných podujatiach a najmä vyjadrili poďakovanie TV Pezinok za pozornosť a priestor, aký venovala vo svojich programoch misiám.

Ohodnoťte článok: