Pezinok na Slovakiatoure

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2177 krát
Spoločný stánok Pezinka so štyrmi partnerskými mestami na tohtoročnom Slovakiatoure.

   V dňoch 26. – 29. januára sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour. Už tradične sa na ňom zúčastnilo aj Mesto Pezinok v dvoch expozíciach – v spoločnej s Malokarpatským regiónom a osobitne so štyrmi partnerskými mestami Mladá Boleslav, Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a Izola.
Účasť na veľtrhu má nesmierny význam, najmä v oblasti rozvoja cestovného ruchu ale i prezentácie mesta. Bola to príležitosť komplexne predstaviť potenciál cestovného ruchu a prezentovať nadštandardné vzťahy s partnerskými mestami a vo väzbe na odvekú tradíciu mesta, jeho kozmopolitnú a proeurópsku orientáciu. Mali sme možnosť predstaviť nové produkty cestovného ruchu – Kulinárske chodníčky Pezinok – Neusiedl am See a Pezinské panstvo.
Otestovali a potvrdili sme si schopnosť spolupracovať nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na úrovni regiónu, mesta, mikroregiónu (prostredníctvom projektu Pezinské panstvo). Na Slovakiatoure bolo dohodnuté prepojenie Pezinského panstva na Matúšovo kráľovstvo, chceme sa vzájomne propagovať a zúčastňovať na vlastných podujatiach.
Zo spolupráce s partnerskými mestami vzišla ponuka Mladej Boleslavi na spoločnú prezentáciu v roku 2007 na Regiontoure v Brne. S Neusiedl am See sme dohodli prepojenie ich Neusiedler Card na náš projekt Pezinské panstvo, pričom budeme vzájomne poskytovať bonusy pre užívateľov.
Výstava umožnila uskutočniť prieskum názorov turistov na Pezinok ako cieľ cestovného ruchu.


Ohodnoťte článok: