Fotografická súťaž

ej / Január 2006 / Prečítané 2050 krát
Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia – Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasujú fotografickú súťaž pod názvom ENVIROFOTO, určenú žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu.
Téma súťaže je Čo trápi životné prostredie a zameriava sa na zachytenie problémov a nedostatkov životného prostredia očami detí.
Minimálny rozmer fotografie je 9x13 cm. Na zadnej strane každej fotografie musí byť uvedený názov fotografie, meno a vek autora a názov školy, ktorú navštevuje, miesto a dátum fotografovania. Jeden účastník môže prihlásiť do súťaže najviac 4 fotografie.
Uzávierka súťaže je 15. 5. 2006, súťažné fotografie je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Mgr. Erika Jauschová, SEV SAŽP Harmónia 3547, 900 01 Modra. Bližšie informácie na č. 033/641 3151 alebo 0904 324 398.