Ako ďalej s MHD?

Mestský úrad / Január 2006 / Prečítané 2950 krát
Po decembrovom nečakanom zrušení Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Pezinku, ale aj v iných mestách nášho kraja sa vedenie mesta pokúsilo napraviť tento stav, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom nového vedenia SAD Bratislava. Na rokovaní sme zobrali na vedomie aj neľahkú situáciu SAD-ky, ktorá za minulý rok zaznamenala stratu viac ako 1,7 milióna korún, pričom príspevok Mesta na MHD bol 179 tisíc Sk a určitou sumou prispelo aj Tesco. Napriek tomu strata bola taká veľká, že niektoré trate museli zrušiť a niektoré presmerovať (napr. na sídlisku Sever). Primátor Pezinka Oliver Solga poukázal najmä na zlú situáciu na sídlisku Muškát a na Cajle.
Mesto hľadalo riešenie nielen v SAD, avšak posledné rokovania naznačili záujem tejto spoločnosti rozširovať trate a zastávky po navýšení finančného podielu mesta. Teraz sa skúma vyťažiteľnosť zastávok v priebehu dňa a podľa toho sa vytvorí nový časový harmonogram jázd. Mestské zastupiteľstvo po predložení všetkých výsledkov analýz a návrhov riešenia rozhodne o poskytnutí finančného príspevku a pokračovaní spolupráce so SAD, alebo vyberie inú možnosť.