Pezinok - mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Január 2006 / Prečítané 1928 krát

   Na vianočnej slávnosti Centra voľného času 16. decembra 2005 bola oficiálne vyhlásená nová kampaň Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým. V decembrovom čísle informoval o nej aj mesačník Pezinčan, ktorý bude kampani venovať pozornosť v každom čísle na špeciálnej strane označenej vlastným logom. O čo v kampani ide?
Cieľ kampane: upriamiť pozornosť na podmienky života zdravotne postihnutých v Pezinku, informovať verejnosť o ich problémoch, právach a povinnostiach, pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím pri prekonávaní rôznych prekážok, "vychovávať" zdravých spoluobčanov k solidarite a ohľaduplnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Harmonogram a obsah jednotlivých príloh:
január: Problémy ľudí postihnutých diabetom.
február: Keď neslúži duševné zdravie.
marec: Život s onkologickým ochorením.
apríl: Postihnuté dieťa v rodine.
máj: Vozičkári v Pezinku.
jún: Ľudia postihnutí civilizačnými chorobami.
júl: Čo to znamená byť ťažko zdravotne postihnutým.
august: Ako bojujú so svojou závislosťou alkoholici.
september: Zo života zrakovo postihnutých.
október: Boj s alergiami.
november: Celomestská anketa ku kampani – jej spracovanie, vyhodnotenie a uverejnenie výsledkov.
december: Vyhodnotenie kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým a vyhlásenie novej kampane na rok 2007.

Ponúkame príležitosť všetkým, ktorí patria do niektorej zo zdravotne postihnutých skupín, prípadne sú členmi ich združení, aby sa podelili o svoje skúsenosti a napísali o svojich starostiach, spolky a rôzne združenia o svojej práci. Niektorým snáď pomôže len sa tak vyžalovať, iní možno zverejnením svojich problémov nájdu pochopenie u tých, ktorí im budú vedieť a môcť pomôcť.
Kontakt koordinátora tejto stránky: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.


Ohodnoťte článok: