Pripomenuli si nedožité 60. narodeniny

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2101 krát
  V pondelok 16. januára si funkcionári a pracovníci Mesta Pezinka spoločne pripomenuli na miestnom cintoríne nedožité 60. narodeniny Ing. Ivana Pessela, dlhoročného funkcionára Mestského národného výboru, neskôr Mesta Pezinka.
Súčasný primátor mesta Oliver Solga pri tejto príležitosti pri hrobe I. Pessela vyzdvihol jeho dlhoročnú záslužnú prácu v prospech rozvoja nášho mesta.
Ivan Pessel sa narodil 15. januára 1946 v Pezinku. V službách miestnej samosprávy pôsobil od roku 1976 do roku 2002. Najskôr ako tajomník, potom podpredseda a predseda Mestského národného výboru. Po ukončení činnosti národných výborov v novembri 1990 bol zvolený za primátora Pezinka. Túto funkciu vykonával do roku 2002. Od toho času pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva. Náhle skonal 14. mája 2005.