Poďakovanie

Január 2006 / Prečítané 2141 krát

Úprimná vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 12. 12. 2005 na poslednej ceste s našim drahým zosnulým
Karolom MUNKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a
p. Mgr. Stanislavovi Pátkovi za sústrastný prejav.
S láskou spomínajú manželka Oľga s deťmi.

Dňa 19. 12. 2005 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, dedkom
Františkom KANKOM.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste
a prejavili účasť na našom zármutku. Manželka, synovia Dušan
a Ľubomír, dcéra Gabika a vnučka Kamilka.