Spomíname

Január 2006 / Prečítané 2432 krát

Zažíhame sviečky spomienok,
prikladáme kytice ruží
a z očí nám prší tisíce sĺz.
Dňa 15. 1. 2006 sme si pripomenuli nedožité šesťdesiatiny nášho drahého syna, manžela, otca a deduška
Ivana PESSELA.
Matka, manželka, syn, dcéra, vnúčatá, sestry a brat.

V decembri 2005 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny
môjho milovaného otca
Rudolfa MARKEHO.
Dcéra Eva a vnuk Martin.

Dňa 2. decembra 2005 sme si pripomenuli tretie výročie tragickej smrti našej drahej
 Karolíny VIOLOVEJ, rod. Václavovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel Ignác a dcéra s rodinou

Dňa 24. 12. 2005 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Viliam GROF.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami.

Dňa 26. 12. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička
Mária HUSOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dcéry Jarmila a Viera s rodinami.

Dňa 2. 1. 2006 uplynulo 10 rokov, keď sme sa navždy rozlúčili
s našim drahým otcom, manželom a starým otcom
Jozefom LAKYM.
S láskou spomínajú deti Viera, Jozef, Peter a Viliam s rodinami.

Vybavte pozdrav každému
kto mňa mal rád,
nič ma už bolieť nebude
na večné časy budem už spať.

Dňa 9. 1. 2006 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil
Rudolf BENKO
vo veku 61 rokov.

Dňa 2. 1. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 55 rokov
nášho drahého manžela, otca, dedka, brata, strýka a krstného
Bohumila DOBROVODU
z Pezinka.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 22. 1. 2006 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým.

Dňa 1. 1. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra HACAJA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a vďakou manželka a synovia s rodinami.

Dňa 9. 1. 2006 uplynuli 2 roky, čo sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
Štefanom DEMOVIČOM.
S láskou spomína brat Anton s rodinou.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Nezomrel ten, kto v srdci zostáva.

Dňa 17. 1. 2006 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Ján NOVÁK.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.

Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
Čím viac plynie čas,
tým viac chýbaš nám.
Dňa 2. 1. 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, brat, manžel, dedko a pradedko
Štefan NIMERFOL
z Pezinka.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Manželka, sestry a dcéry s rodinami.

Dňa 26. 1. 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás vo veku 54 rokov navždy opustila naša najmilšia
Helena PRAŽIENKOVÁ, rod. Guštafíková.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami. Smútiaca rodina

Dňa 19. 2. 2006 si pripomíname 12. výročie tragickej smrti
našej drahej dcéry
 Silvie BELANSKEJ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú rodičia a brat s rodinou.

Dňa 8. 2. 2006 uplynú 2 roky, čo nás opustil
náš milovaný manžel a otec
Severín SANDTNER.
Zavrel oči, srdce prestalo biť, ale aj tak ostáva živý v našich spomienkach.
S veľkou láskou a úctou naňho spomínajú manželka Janka, deti Zuzana, Marek, Miško, svokrovci a kamaráti.

Mala všetkých rada a veľmi chcela žiť,
milovať a milovaná byť.
Len ten, kto stratil toho koho miloval,
pochopí, čo je smútok a žiaľ.

Dňa 16. 1. 2006 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, dcéra a sestra
Gabika SERAFÍNOVÁ.
S láskou a smútkom spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku.

Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých, čo mali ťa radi.
Dňa 5. 2. 2006 uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil vo svojich nedožitých 17 rokoch
Janko SERAFÍN.
S láskou a smútkom v srdci spomína smútiaca rodina.
Chýbaš nám, veľmi ...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 19. 1. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama a babka
Irena SYNÁKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel, deti, vnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 5. 1. 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka
Mária POLÁKOVÁ
z Pezinka.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Dcéra Jozefína Klačanová s rodinou.


Ohodnoťte článok: