Stretnutie s poetkou, publicistkou a fotografkou

Margita Čukanová / Január 2006 / Prečítané 2597 krát

... a ešte raz začínať
nemožno strácať čas
suché lístie sa nerozzelená
slepému nedáš svetlo
ľahostajný nezloží pieseň
nepoznané nezabudneš.

V jeden sychravý decembrový podvečer zorganizovala Malokarpatská knižnica v Pezinku vernisáž výstavy fotografií Pezinčanky Evy Šiškovej Molekuly vesmíru z lekárne srdca. Vernisáž bola spojená s rozprávaním poetky, publicistky a fotografky o poézii každodennosti.
Nechodievam často na podobné podujatia, pretože pre človeka, ktorý pracuje v Bratislave, je dosť zložité stihnúť začiatok podujatí o piatej podvečer. V tento decembrový deň som si však všetko zariadila tak, aby som to stihla. Viedla ma k tomu hlavne zvedavosť a pozitívny náboj z predchádzajúcich stretnutí s pani Evou. Fotografie z jej tvorby som si mohla sporadicky pozrieť a niektoré básničky prečítať vo vitríne jedného obchodného zariadenia na Štefánikovej ulici. Poznám ju aj ako prajného človeka, sponzorujúceho mnohé podujatia – okrem iného vďaka nej Malokarpatská knižnica vlastní unikátne štyri zväzky encyklopédie Beliana s podpismi novodobých slovenských prezidentov.
Ako čitateľka som sa postupne zoznamovala aj s abecedou demokracie z pera pani Šiškovej. A toto sú len útržky z jej mnohostrannej činnosti.
Po otvorení výstavy riaditeľkou knižnice pokračovalo stretnutie voľným rozprávaním poetky o počiatkoch jej tvorby. Už sám názov výstavy a motto evokuje hĺbku myšlienok básnickej tvorby o človeku vo vesmíre a o vesmíre v nás, hľadanie duševnej vyrovnanosti v rozorvanom svete. Zjednocujúcim prvkom fotografií bolo slnko ako zdroj života, začiatkov, energie a pozitívnych vnemov.
Precítené bolo autorské čítanie básní, vyberaných podľa počiatočných písmen zúčastnených – myšlienky doznievali v mnohovravnom tichu. Dlho sa nekončila ani voľná diskusia k písanej i fotografickej tvorbe.
Stretnutie priaznivcov písaného slova a fotografie vyvrcholilo návrhom pomôcť vydať tieto výsledky tvorby. Bolo by možno vhodné pouvažovať o tom, aby napríklad nadácia REVIA aj v spolupráci s MsÚ v Pezinku a za podpory sponzorov pomáhala autorom, ktorí tvoria v našom meste, sprostredkovať ich tvorbu ostatným. A dovolím si povedať, že pani Eva Šišková je skúsenou autorkou, ktorej zbierku by som rada čítala aj v súkromí (a určite nielen ja).
Výstavu si môžete pozrieť a niektoré básne z tvorby autorky si môžete prečítať ešte do konca januára.


Ohodnoťte článok: