Zápis žiakov do 1. ročníka

Mgr. Oliver Solga / Január 2006 / Prečítané 1984 krát
Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2006/2007 sa bude konať vo všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 4/2004 zo dňa 13. 2. 2004 v dňoch:
štvrtok 9. 2. 2006  - v čase od 15.00 – 18.00 hod.
piatok 10. 2. 2006 - v čase od 15.00 – 18.00 hod.

Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:

Základná škola Holubyho ul.:
– školský obvod ulice:
Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 – 47, Za hradbami č. 3 – 15, Hrnčiarska.

Základná škola Fándlyho ul.
– školský obvod ulice:
Fándlyho, Obrancov mieru, 1. Mája, Mierová, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Kukučínova.

Základná škola s materskou školou Orešie
– školský obvod ulice:
Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská.

Základná škola Na bielenisku
– školský obvod ulice:
Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, F. P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova, Dr. Bokesa, Na bielenisku.

Základná škola Kupeckého ul.
– školský obvod ulice:
Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Svätoplukova, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.