Na bielenisku oslavovali výročie

mm / Január 2006 / Prečítané 2556 krát
Každé významné výročie treba osláviť. Dôvodom na oslavy bolo aj 15. výročie založenia školy Na bielenisku. Až do 9. decembra žiaci i učitelia usilovne pracovali na zostavovaní kultúrneho programu a potom dostali riaditeľské voľno a zaplnili sálu Domu kultúry.
   Spev, básne, moderné i spoločenské tance, aerobik, divadielka, hra na klavíri či husliach v pozadí sprevádzaná premietaním najkrajších záberov zo života školy vyvolali nezabudnuteľnú atmosféru priateľstva, radosti a spolupatričnosti. Naša škola je jedna veľká rodina a bolo to v tej sále aj cítiť.
Lásku ku svojej škole prejavili aj deviataci, keď sa na podnet pezinského Študentského parlamentu a Mesta Pezinka rozhodli zúčastniť na Vianočných trhoch na námestí. Už od polovice novembra sa dievčatá a chlapci z 9. A po vyučovaní schádzali v školskej kuchynke a vypekali a zdobili medovníčky, aby mali čo ponúknuť vo svojom stánku. Mladší žiaci zas vyrábali rôzne darčekové a ozdobné predmety.
Hoci počasie všetkým poriadne skomplikovalo predávanie, naše deti sa veru nechceli vzdať a veselo predávali až do poslednej minúty. Veríme, že okoloidúcich potešili nielen pekným výrobkom, ale aj milým slovom, veselými a nápaditými sloganmi a dobrou náladou.
Týmto sa však zoznam dobrých skutkov v našej škole nekončí. Vlastne sme len zachovali dlhoročnú tradíciu, keď sa medzi deťmi vyhlásila zbierka hračiek. Potom nastali horúčkovité prípravy a vybraní žiaci sa mohli vydať do Hestie. Tu vždy pred Vianocami predvedú deťom krátky kultúrny program a porozdávajú balíčky plné hračiek. Odmenou im je úsmev ich kamarátov a dobrý pocit, ktorý sa veru nedá ničím nahradiť.
Takýto bol teda december v našej škole Na bielenisku. Za všetkých jej "obyvateľov" ďakujeme tým, ktorí nám poskytli pomocnú ruku a prajeme veľa pekných zážitkov v novom roku 2006.

Ohodnoťte článok: