NOVÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 3324 krát
Koncom minulého roka ukončila v našom meste svoju činnosť rýchla zdravotná záchranná služba IRS so sídlom na pezinskej Poliklinike. Od 1. januára túto službu v Pezinku i okrese poskytuje už nová spoločnosť – Life Star Emergency (LSE), ktorá sídli v prenajatých priestoroch na Kollárovej ulici. K dispozícii má jedno sanitné vozidlo so záchranármi, zatiaľ bez lekára.
Rýchlu záchrannú službu volajte na tel. číslo 155.

 Kedy volať 155?
Vždy, pokiaľ došlo k náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami. Najčastejšie ide o:
– neobvyklé tlaky alebo bolesť na hrudníku;
– problémy s dýchaním;
– porucha vedomia, bezvedomie, kŕče;
– vážny úraz;
– otrava liekmi alebo chemikáliami.

Ak ide o dlhodobejšie trvajúcu poruchu zdravia bez neobvyklého zhoršenia – volajte podľa potreby lekársku službu prvej pomoci.

Ako volať 155?
Na linku 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v SR (vrátane mobilných telefónov). Číslo linky 155 je vždy bez akejkoľvek predvoľby. Volanie je vždy zadarmo. Pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu. Pozor pri volaní z mobilného telefónu: vždy zdôraznite, kde sa presne nachádzate – vrátane miesta, z ktorého voláte (nemusíte sa vždy dovolať na najbližšiu záchrannú službu).

Čo povedať?
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky. Najväčšie zdržanie pred výjazdom záchrannej služby môže spôsobiť dohadovanie s dispečerom! Obvyklý súbor otázok:
l čo sa presne stalo – táto informácia je nutná na posúdenie, akú pomoc vyslať;
l presné miesto hlásenej udalosti – táto informácia je nutná na ľahké a rýchle nájdenie miesta udalosti;
l informácie o postihnutom – pohlavie, približný vek, počet postihnutých (na zabezpečenie adekvátnej pomoci a lôžka pre pacienta);
l informácie o volajúcom – číslo telefónu, z ktorého voláte na prípadný spätný kontakt pri obťažnom hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Upresnenie miesta udalosti:
v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore – adresa a číslo domu (sú dôležité obe čísla – červené aj modré), poschodie a meno majiteľa bytu, ako nájsť dom (hlavne na sídliskách);
na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách – stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.


Ohodnoťte článok: