Najväčší pezinský šachtág

Jozef Mišuta / December 2005 / Prečítané 2080 krát
Sviatok svojej patrónky sv. Barbory si tohto roku členovia Malokarpatského baníckeho spolku (MBS) pripomenuli 10. decembra v poradí už 4. Svätobarborským šachtágom.

Minister hospodárstva SR Jirko Malchárek preberá osvedčenie o prijatí do baníckeho stavu od predsedu MBS Jozefa Mišutu. Snímka TV Pezinok

   Začiatok šachtágov siaha do 15. storočia. Konali sa na každej šachte v určitom časovom období a boli predchodcami hospodárskeho vyhodnotenia. Boli na nich prijímaní do baníckeho stavu noví adepti baníctva za dodržiavania predpísaných pravidiel. Celý šachtág sa riadi pravidlami a na ich dodržiavanie dbá rad funkcionárov – prezídium, kontrárium, fuchsmajor...
Tohtoročný pezinský šachtág bol rozsahom najväčší v histórii MBS. Poctili ho svojou účasťou politickí predstavitelia a najvýznamnejšie osobnosti súčasného slovenského baníctva: podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Jirko Malchárek, predseda Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec, predseda Hlavnej banskej správy Peter Kukelčík, predseda Združenia banských spolkov a cechov na Slovensku Jozef Karabelly, výkonný riaditeľ Rudných baní Jozef Šírila. Ďalej viacerí zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, predstavitelia miest a obcí s baníckou minulosťou: primátor Pezinka, primátor Rožňavy, starostka Španej Doliny, zástupcovia obcí Pernek a Marianka. Nechýbali členovia baníckych spolkov z Banskej Štiavnice a Rožňavy, zástupcovia podnikateľskej sféry, SZPB a mnoho ďalších hostí. Samozrejme, že prítomní boli aj bývalí pracovníci Rudných baní a to aj spoza rieky Moravy.
Šachtág bol vyvrcholením tohtoročnej bohatej činnosti MBS. Poďakovanie patrí všetkým, čo sa akokoľvek pričinili o jeho úspešný priebeh – členom MBS, ich rodinám, členom Ad Una Corda i strýcovi Lajovi, SOU Komenského a sponzorom. A samozrejme vďaka patrí aj Mestu Pezinku a Kultúrnemu centru.


Ohodnoťte článok: