Sme hrdí na našich pokračovateľov

Mária Markeová / December 2005 / Prečítané 1872 krát
Základná škola na Kupeckého ulici nezabúda na svojich dôchodcov. Vedenie školy nás najmenej dvakrát do roka pozýva na spoločné stretnutia, najmä na Deň učiteľov a v predvianočnom období.
Práve som sa vrátila z predvianočného stretnutia a chcela by som sa podeliť s dojmami.
Hneď po príchode do školy nás privítala riaditeľka pani Vierka Radičová. V školskej jedálni nás privítali usmiate pracovníčky školskej jedálne na čele s mladou dôchodkyňou Martou Galbovou. Predvianočný kultúrny program s deťmi pripravili vychovávateľky zo Školskej družiny. Pri pohľade na usmiate detské tváre sme si zaspomínali na svoje učiteľské roky. So záujmom sme si pozreli vybavenie školy, ktoré je na vysokej úrovni. Odborné učebne, počítačová trieda, jednoduchý ale moderný nábytok, celý priestor dýcha čistotou, útulnosťou, estetickou výzdobou. Nechcelo sa nám veriť, že sa tu denne pohybuje 650 žiakov. Dozvedeli sme sa, že škola v prospechu, súťažiach a vo verejnoprospešnej práci sa umiestňuje na popredných miestach. Majú styky so školami v zahraničí, každoročne sa uskutočňujú výmenné pobyty žiakov.
V súčasnosti školy väčšinou zápasia s nedostatkom financií, ale pre túto školu to neplatí. Príspevok z Mesta účelne zúročujú, pomáha im aj Rodičovské združenie, sponzori, využívajú fondy EÚ.
Vynikajúce výsledky sú spoločnou zásluhou prevádzkových pracovníkov, pedagógov, ale predovšetkým vedenia školy na čele s pani riaditeľkou. Prospechom pre všetkých je pokojná atmosféra, vzájomná úcta všetkých členov kolektívu, priateľské spolunažívanie.
Je pre nás veľkým potešením, že základy, ktoré sme pred dvadsiatimi rokmi položili sa zúročujú a smelé plány našich pokračovateľov sa darí plniť. Gratulujeme a sme na vás hrdí!

Ohodnoťte článok: