Dôležité letopočty z dejín mesta

December 2005 / Prečítané 2093 krát

1208 – prvá písomná zmienka o Pezinku (terra Bozin),
1256 – grófi zo Svätého Jura a Pezinka získavajú územie dnešného Pezinka do dedičnej držby,
1271 – dobytie hradu Pezinok vojskom českého kráľa Přemysla Otakara II.,
1339 – 24. 6. prvá písomná zmienka o pezinskom zlatom baníctve,
1376 – výsadná listina kráľa Ľudovíta I. obnovujúca Pezinku týždenné trhy,
1425 – deľba pezinského panstva medzi členov rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka,
1449 – Pezinok bol vyplienený a vypálený bratríckym vojskom,
1466 – privilégium kráľa Mateja I. Korvína povoľujúce dva jarmoky ročne,
1543 – smrťou Krištofa II. vymiera rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka v mužskej línii (po meči)
panstvo pripadá Uhorskej komore,
1615 – kráľ Matej II. povýšil Pezinok na slobodné kráľovské mestečko (tzv. malé privilégium),
1647 – kráľ Ferdinand III. povýšil Pezinok na slobodné kráľovské mesto (tzv. veľké privilégium),
1663 – predmestia Pezinka vyplienilo tatárske vojsko,
1674 – 1. 6. slávnostné uvedenie kapucínov do Pezinka,
1735 – 16.10. pezinské panstvo (bez mesta Pezinok a jeho majetkov) prechádza do dedičnej
držby Pálfiovcov,
1753 – 1. 1. slávnostné uvedenie jezuitov do Pezinka,
1773 – 1. 6. obnova banskej činnosti v chotári mesta gelnickým ťažiarom Jozefom Entzlerom,
1945 – 1.4. oslobodenie Pezinka vojskami Červenej armády,
1949 – 1. 2. sa Pezinok stal okresným mesto (do 30. 6. 1960),
1996 – 28. 7. sa Pezinok opäť stáva okresným mestom.


Ohodnoťte článok: