ČO PEZINČAN, TO MESTSKÝ SPRIEVODCA

December 2005 / Prečítané 2053 krát
Mesto Pezinok je právom hrdé na svoju bohatú históriu i dynamický rozvoj v súčasnosti. Nie všetci ho však dostatočne poznáme či už pre vlastnú potrebu ako jeho občania a mnohí by sme sotva mohli informovať návštevníkov mesta. S cieľom zlepšiť vedomosti miestnych obyvateľov o svojom meste vznikol projekt Čo Pezinčan, to mestský sprievodca. O čo v ňom ide?


Zámer:
– pomôcť osvete vo vzťahu občan – kultúrna pamiatka
Ciele:
– dostať do povedomia občanov Pezinka miestne nehnuteľné kultúrne pamiatky ktorých je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaných 67,
– naučiť obyvateľov mesta vnímať význam ich kultúrneho dedičstva, vážiť si ho, prebudiť v nich hrdosť naň a záujem chrániť si ho.
Výsledky:
– vyškolení mestskí sprievodcovia schopní kvalifikovane priblížiť históriu a význam kultúrnych pamiatok v meste,
– poučení žiaci 6. ročníkov základných škôl v Pezinku, ktorí sa v rámci občianskej výchovy zoznámia prostredníctvom vyškolených mestských sprievodcov a špeciálnych učebných textov s kultúrnymi pamiatkami v meste, získajú správny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a tiež základné zručnosti pre "pouličné" príležitostné sprievodcovstvo a v budúcnosti možno i profesionálnu sprievodcovskú činnosť,
– informovaní občania mesta, ktorí prostredníctvom špeciálnej prílohy časopisu Pezinčan získajú základné informácie o histórii a význame miestnych kultúrnych pamiatok.
Z odovzdávania osvedčení mestským sprievodcom.Aktivity na dosiahnutie cieľa:
– vyškolenie mestských sprievodcov, ktorí budú zároveň inštruktori (lektori) vyučovacích hodín o histórii Pezinka na miestnych základných školách (v 8. ročníkoch),
– vydanie špeciálnej prílohy časopisu Pezinčan so sprievodcovskou príručkou o kultúrnych pamiatkach v Pezinku, – spracovanie tematického televízneho dokumentu o kultúrnych pamiatkach v Pezinku,
– transfer textu o kultúrnych pamiatkach Pezinka na www.pezinok.sk .
Projekt je výsledkom spolupráce Mesta Pezinka, Mestského múzea, časopisu Pezinčan, pezinských základných škôl a Televízie Pezinok. Jeho realizáciu finančne podporilo grantom vo výške 40 tisíc Sk Ministerstvo školstva.
V súlade s uvedeným projektom ponúkame čitateľom Pezinčana túto pomôcku – Sprievodca po pamätihodnostiach Pezinka. Veríme, že bude zdrojom užitočných informácií pri spoznávaní svojho mesta i sprevádzaní návštev po jeho uličkách a zaujímavých zákutiach.


Ohodnoťte článok: