Otec a syn Bartovci - kostolní maliari

Vladimíra Büngerová / December 2005 / Prečítané 3643 krát

Maľba z roku 1912 v kapucínskom kostole v Pezinku.

   Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, ul. M.R. Štefánika 4, je inštalovaná výstava pod názvom Otec a syn Augustín Barta, kostolní maliari v Pezinku.
Výstava je zameraná na tvorbu maliarov Augustína Bartu staršieho (1876 – 1957) a Augustína Bartu mladšieho (1906 – 1980), ktorí sa venovali kostolnej maľbe a návrhom kostolných interiérov – od omietky, maľby a oltárnej architektúry, vrátane reštaurovania oltárov a organov. Tvorba týchto maliarov je známa predovšetkým v Pezinku, kde rodina Bartovcov žila a pracovala, ale s ich menom a prácou sa stretávajú tiež pamiatkari pri obnove a výskume sakrálnych objektov.
Výstava obidvoch autorov predstaví bližšie, hlavným cieľom Dobová maľba v Rytierskej sále v Zámku.je prezentácia kresbových návrhov kostolných interiérov – dekoratívnych a farebných riešení stien, okien, pilierov, klenieb a iných súčastí sakrálnej architektúry. Kresby verejnosť uvidí prvýkrát, do zbierok múzea sa dostali v roku 2003, spolu s bohatým fondom korešpondencie a fotografií. Časť návrhov je neurčená a nedatovaná, a kompletná maliarska aktivita týchto dvoch autorov čaká na svoj dlhodobejší výskum. Napriek tomu je výstava zaujímavou ukážkou tvorby týchto dvoch kostolných maliarov pôsobiacich predovšetkým na západnom Slovensku. Zo všetkých realizácií spomeňme kapucínsky kostol v Pezinku (1912), kapucínsky kostol v Bratislave (1935), kostol Premenenia Pána v Pezinku (1943-1949), kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (1944), kostol Svätého Teobalda v Limbachu, v Podunajských Biskupiciach, Lopašove, Vinosadoch, Slovenskom Grobe a inde.
Výstava potrvá do 31. januára 2006. Bližšie informácie na www.muzeumpezinok.sk  a e-mailom: muzeumpezinok@nextra.sk .


Ohodnoťte článok: