Ocenenia bezpríspevkovým darcom krvi

December 2005 / Prečítané 2111 krát
Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy  V pondelok 21. novembra sa zišlo v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku vyše sedemdesiat viacnásobných darcov krvi z okresu Pezinok. Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie ich pozval, aby im odovzdal ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo.
Slávnosť otvorila Ing. Mária Halásová, riaditeľka SÚS SČK. V príhovore ocenila záslužnú činnosť darcov, ktorí ochotne, bez nároku na finančný príspevok, viackrát darovali to najcennejšie – vlastnú krv. Ušľachtilú činnosť darcov ocenil vo svojom príhovore aj primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga.

var articleId = 1082;


Ohodnoťte článok: