Póla medzi deťmi v škôlke na Vajanského ulici

Jozef Zelenák / December 2005 / Prečítané 2635 krát
  „Ahoj, predškoláci, volám sa Póla a budem vás s policajtom sprevádzať policajnou škôlkou,“ takto sa nedávno prihovorilo vrkočaté dievčatko deťom z Materskej školy na Vajanského ulici. Pravda, prihovorilo sa im iba zo stránok pracovného zošitu preventívneho projektu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave nazvaného Póla radí deťom, ktorý im priniesli tety policajtky. Ich prostredníctvom Póla deťom formou príbehu vysvetlila riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Porozprávali sa o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo, keď idú na prechádzku. Deti sa oboznámili s prácou polície a tiež, ako majú v prípade potreby privolať pomoc.
Ako vidieť malých predškolákov preventívny projekt Póla radí deťom so zaujímavým rozprávaním policajtiek zaujal   „Keďže v oblasti prevencie platí, že na ňu nikdy nie je neskoro, iniciovalo Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave preventívny projekt pre deti predškolského veku, ktorý uskutočnia pracovníci prevencie v 40 materských školách. Vedomosti deti nadobúdajú formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov s pomocou nakreslených obrázkov. Do tohto procesu aktívne vstupujú aj deti a získané informácie si môžu vyskúšať s pomocou policajta na modelových situáciách zo života. V rámci stretnutia deti vystupujú aj v role policajta, oboznámia sa s pomôckami, ktoré používa pri práci,“ informovala por. Mgr. Zuzana Hrabovská z Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Pozitívne toto podujatie hodnotila aj Mgr. Jana Luzová, riaditeľka Materskej školy na Vajanského ulici, kde krátko predtým slávnostne prestrihli pásku na školskom dvore po zavŕšení prvej etapy jeho rekonštrukcie. Pribudli tam nové pohybové atrakcie, spevnili jeho povrch. „Tým sme už čiastočne naplnili cieľ zatraktívniť pohyb detí na čerstvom vzduchu, čo prospeje ich zdraviu a všestrannému rozvoju", hovorí riaditeľka Mgr. Jana Luzová. V ďalšej etape rekonštrukcie školského dvora by chceli vybudovať ešte jednu, väčšiu konštrukciu pohybovej atrakcie nad veľkým pieskoviskom, obe pieskoviská prekryť, aby ich chránili pred znečistením, chceli by dať vyrobiť veľkú drevenú stavebnicu, aby si deti vyskúšali, ako sa stavia drevený dom, mienia kúpiť bránky a hokejky a karimatky, ktoré v lete poslúžia ako deky okolo bazéna a inak na cvičenie. Aby sa deťom lepšie cvičilo, pustili sa v Materskej škole na Vajanského ulici s pomocou príspevku od mesta do rekonštrukcie skladových priestorov v suteréne. Žiaľ vidina telocvične pre deti sa vzdialila, keď rekonštrukčné práce skomplikovala havária kanalizácie, na odstránenie ktorej už prostriedky nemajú. Rodičia situáciu pochopili a prispeli na tento účel a našli sa aj ďalší ľudia s dobrým srdcom, ktorí pomohli.


Ohodnoťte článok: