ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

mš / December 2005 / Prečítané 2053 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v decembri tohto roku a v budúcom roku uskutočňovať zisťovanie príjmov a výdavkov domácností – štatistiku rodinných účtov. Vo vybraných domácnostiach zamestnanci ŠÚ oslovia občanov a budú požadovať potrebné informácie. Zamestnanec sa musí preukázať osobitným poverením a služobným preukazom, ktoré ho oprávňujú na vykonanie tohto zisťovania.
Získané informácie sa využijú na opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré pripravuje vláda.

Ohodnoťte článok: