Pomáhajú sebe aj iným

Anna Štilhammerová / December 2005 / Prečítané 2000 krát
  Blíži sa koniec roka 2005 a tak, ako každý rok, bilancujeme svoju činnosť. Ťažiskom činnosti Klubu Venuša so sídlom v Pezinku bolo stretávanie členov, klubová práca a príprava podujatí, ktoré organizovala Liga proti rakovine v rámci celého Slovenska, a poradenská činnosť každému, kto sa na nás obrátil s nejakým problémom.
Deň jabĺk v Pezinku   V apríli Liga proti rakovine organizovala Deň narcisov. Konkrétne 8. apríla, náš klub sa na tejto akcii zúčastnil v spolupráci so školami – Gymnáziom, Obchodnou akadémiou a Stredným odborným učilišťom na Komenského ulici v Pezinku. Študenti boli veľmi aktívni, v uliciach nášho mesta vyzbierali sumu vyše 63 tisíc korún. Okrem nich s nami spolupracovala aj miestna pobočka Únie žien, ktorá vyzbierala 9586 Sk. Neboli to však iba tieto sumy. Do zbierky sa zapojili aj obecné úrady vo Viničnom, Limbachu, Slovenskom Grobe. V Limbachu bola veľmi aktívna pobočka Červeného kríža. Tento rok sa iniciatívne do akcie zapojili aj základné školy Orešie, Bielenisko a Kupeckého. Všetkým patrí úprimná vďaka za prejavenú aktivitu a spoluprácu. Spolu sa vyzbieralo 116 543 Sk. Tieto peniaze budú použité na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Ďalšou väčšou akciou bol Deň jabĺk, ktorý sa uskutočnil v rámci Týždňa boja proti rakovine 14. októbra. Celý týždeň sa niesol v duchu správnej výživy. Na tento účel vydala Liga proti rakovine aj letáčiky, ktoré spolu s jablkami v uliciach mesta rozdávali naši dobrovoľníci – študenti Gymnázia, Obchodnej akadémie a SOU na Komenského ulici.
Chceli by sme poďakovať aj našim sponzorom pri týchto veľkých akciách: Alžbete Follrichovej z Obrancov mieru, ktorá nám bezplatne poskytla množstvo narcisov zo svojej záhradky, Františkovi Slámkovi, ktorý ku Dňu jabĺk daroval sto kilogramov jabĺk. Veľmi dobrá je aj spolupráca s vedením pezinských škôl – Gymnázia, Obchodnej akadémie a SOU na Komenského ulici, ktoré nám ochotne vypomáhajú pri väčších podujatiach.
Našu činnosť podporuje aj sociálne oddelenie MsÚ v Pezinku, prenajímajú nám za nízku sumu miestnosť na stretávanie sa, a poskytujú nám finančné prostriedky. Pomáhajú nám tiež zorientovať sa v rôznych sociálnych a organizačných problémoch.
Do akcií boja proti rakovine sa začínajú zapájať aj základné školy, ktorým poskytujeme materiály z Ligy proti rakovine. V rámci našich možností sa snažíme pomôcť aj ostatným občanom, ktorí nás požiadajú o pomoc v oblasti informovanosti a pri zorientovaní sa v problémoch, ktoré choroba prináša. Veríme, že náš klub získa dôveru ešte viacerých onkologických pacientov a priaznivcov LPR a naše rady sa rozšíria.
Klub Venuša je otvorený pre všetkých onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov, nielen pre ženy, postihnuté rakovinou prsníka v ktoromkoľvek štádiu choroby. Stretávame sa každú poslednú stredu v mesiaci o 16.30 hod. v miestnosti Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej ulici č. 35 v Pezinku. Vítaní sú aj záujemcovia z okolitých obcí, ktorí majú záujem o túto formu klubovej činnosti.
Na záver by sme chceli popriať všetkým občanom mesta veľa zdravia, optimizmu a pohody počas vianočných sviatkov a ďalších dňoch roku 2006.

Ohodnoťte článok: