MsZ schválilo rozpočet mesta

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2098 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom zasadnutí 16. decembra schválili návrh rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2006.
V príjmovej časti rozpočet ráta so sumou 338 325 tis. Sk. Tvoria ju bežné príjmy 246 088 tis. Sk, kapitálové príjmy 15 034 tis. Sk a finančné operácie 77 203 tis. Sk.
Pri vyrovnanom rozpočte sa aj vo výdavkovej časti ráta so sumou 338 325 tis. Sk. Na bežné výdavky 245 351 tis. Sk, kapitálové výdavky 73 885 tis. Sk a finančné operácie 22 788 tis. Sk.
Viac informácií o novom mestskom rozpočte prinesieme v budúcom čísle Pezinčana.

Ohodnoťte článok: