Žiadosti o príspevky na rok 2006

Ing. A. Gusejnová / December 2005 / Prečítané 2003 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2006, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2006. Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov.
Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3. 1. 2006 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk .

Ohodnoťte článok: