Sociálny čin roka

redakcia / December 2005 / Prečítané 2151 krát
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo na návrh Mesta Pezinka ocenenie Sociálny čin roka Alžbete Lančaričovej, bytom Pezinok, Bystrická 30.
A. Lančaričová sa už 25 rokov venuje deťom z detských domovov, ako náhradný rodič vychovala Sašku, ktorá je študentkou sociálnej práce v Trnave. Každoročne si berie na vlastné náklady niekoľko detí z detských domovov, či už cez prázdniny alebo cez sviatky. Niektorým príležitostne pomáha tiež pri riešení životných problémov.
Pani Lančaričová odkúpila od mesta objekt na zariadenie pre deti z detských domovov, ktorý dostavuje. Mesto ju v tejto aktivite podporuje. Všetci si nesmierne vážime, že máme v Pezinku ľudí, čo vo voľnom čase a za vlastné prostriedky sú ochotní nezištne pomáhať deťom z detských domov.


Ohodnoťte článok: