Nové byty mladým ľuďom

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 1784 krát
  V dome kultúry v Pezinku sa 3. novembra uskutočnilo rozdelenie nových nájomných mestských bytov na Zumberskej ulici.
Komisia sociálnej starostlivosti pri Mestskom zastupiteľstve vybrala z došlých žiadostí 72 rodín, ktoré spĺňali stanovené podmienky na získanie bytu. Keďže bytov na rozdelenie bolo len 37, výber sa uskutočnil žrebovaním. Pri výbere boli prítomní všetci oprávnení žiadatelia o byty, nechýbali ani niektorí poslanci MsZ a TV Pezinok.
Vyžrebovaní žiadatelia neskrývali veľkú radosť zo získania bytu. Boli medzi nimi prevažne mladí ľudia, ktorým sa podstatne zlepšia životné podmienky.
V bytovke na Zumberskej ulici bolo dokončených 41 bytov, z toho 37 bolo vyžrebovaných, dva boli určené pre vozíčkárov, jeden bol ako náhrada za iný byt a jeden zostal k dispozícii mestu.
Rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho pavilónu pri Pinelovej nemocnici si vyžiadala náklady 28 miliónov Sk. Sumu 17 mil. sa podarilo získať ako výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 7 mil. je nenávratná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a štyri milióny uvoľnilo zo svojho rozpočtu mesto na zvýšenie kvality bývania.


Ohodnoťte článok: