Počet žiakov v základných školách v Pezinku

November 2005 / Prečítané 1618 krát
Počet tried Počet žiakov Priemer žiakov v triede
ZŠ Fándlyho  27  718  26,59
ZŠ Holubyho  14  280  20
ZŠ Kupeckého  25  636  25,44
ZŠ Na bielenisku  20  409  20,45
ZŠ Orešie  10  201  20,01
Spolu  96  2244  23,37

Počet detí v materských školách

  Počet tried Počet detí Priemer detí v triede
MŠ Bystrická  3  73  24,33
MŠ Holubyho  2  44  22
MŠ gen. Pekníka  4  95  23,75
MŠ Svätoplukova  6  141  23,5
MŠ Vajanského  5  119  23,8
MŠ Za hradbami  6  126  21
MŠ Záhradná  2  47  23,5
MŠ Orešie«  2  50  25
Spolu  30  695  23,17

« je súčasťou ZŠ Orešie


Ohodnoťte článok: