Zasadal Študentský parlament

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2138 krát
Koncom septembra sa uskutočnilo 3. zasadnutie Študentského parlamentu (ŠP) v Pezinku. V programe rokovania boli informácie: o pláne činnosti na rok 2005/2006, o možných projektoch mladých, o účasti ŠP na vianočných trhoch, o 24-hodinovom plaveckom maratóne, nízkoprahových zariadeniach pre mládež, využívaní sály SOU na Komenského ulici na spoločenské účely, prieskume názorov na Vinobranie 2005, skrinkách na školách (na komunikáciu so študentami), vyberalo sa logo ŠP, volili noví členovia ŠP a odzneli informácie primátora mesta. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 24. novembra o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12.

Ohodnoťte článok: