Čitateľka píše Strýcovi Lajovi

Ružena Šmahovská / Október 2005 / Prečítané 2024 krát
Strýco Lajo!
Prepáčte mi to familiárne oslovenie. Dovoľte mi, prihovoriť sa Vám.
Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu národa zachycujú dejiny. Dejiny, to je aj dedičstvo otcov, skryté v kráse ľudových zvykov, tancov, hier, i v nárečí. A je dobré, že sa prenáša z generácie na generáciu. Dôkazom toho je aj Váš Stĺpek po našem v Pezinčanovi. Vždy sa teším na Váš príspevok. Zaspomínam si na svoje detstvo a mladosť. Som rada, že sa ešte nájdu ľudia, ktorí vedia svojim jednoduchým humorom potešiť. Máte dobrý postreh a viete poštekliť na tom správnom mieste. Váš humor nie je hanlivý, ale výstižný. Vy viete vštepovať lásku k ľudovým tradíciam, čo dokážu iba ľudia, ktorí si ju vypestovali sami od útleho detstva a majú schopnosť dotvárať, odovzdávať, nadchýnať. Poznať takýchto ľudí je vždy zážitok, ktorý osvieži dušu. K nim patríte aj vy.
Želám Vám ešte veľa Stĺpkov po našem, zdravie a veľa chápajúcich čitateľov.

Ohodnoťte článok: