Príprava Kalendára podujatí

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2107 krát
Už ôsmy raz chystá Mesto Pezinok plán podujatí na rok nasledujúci. Spracovatelia materiálu vyzývajú všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, ktorí majú záujem byť zaradení do spomínaného kalendára, aby do 30. októbra 2005 nahlásili termíny jednotlivých podujatí s ich stručnou charakteristikou a kontaktnou adresou na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303.
Kalendár bude k dispozícii v tlačenej podobe v Informačnom centre na Radničnom nám. a www.pezinok.sk  od 10. decembra 2005.

Ohodnoťte článok: