Mesto má novú hlavnú kontrolórku

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2240 krát
Po odstúpení hlavnej kontrolórky Mesta Pezinka Eleny Antalovej k 1. 8. 2005 Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu na uvoľnenú funkciu. Do výberového konania sa prihlásilo sedemnásť uchádzačov, z ktorých štyria sa vzdali ešte pred konaním volieb.
V prvom kole volieb v tajnom hlasovaní nezískal ani jeden z trinástich uchádzačov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov mestského zastupiteľstva, preto sa uskutočnilo druhé kolo volieb. Postúpili doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola Ing. Jarmila Volnerová a Ing. Jozef Misof. Najviac hlasov získala a víťazom volieb sa stala J. Volnerová, ktorá je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, Národohospodárska fakulta, Bratislava, posledne zamestnaná v OTP Banke Slovensko, pobočka Pezinok.
Funkcie hlavnej kontrolórky sa ujme 2. novembra 2005.

Ohodnoťte článok: