Rekonštrukcia železnice strpčuje občanom život, ale prinesie im pohodlnejšie cestovanie

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 3430 krát
  Na železnici prebieha rozsiahla rekonštrukcia, akú si od budovania trate ani nepamätáme. Na investíciu v miliardových číslach prispieva aj Európska únia. Cestujúci i naši čitatelia sa často zaujímajú, ako stavba pokračuje a aké obmedzenia ešte prinesie. Informácie nám poskytol riaditeľ stavby Ing. Daniel Valla (na snímke) zo spoločnosti Skanska ŽS, a.s., ktorá je generálnym dodávateľom diela.
l Pán riaditeľ, čo vlastne zahŕňa rekonštrukcia?
– Je to modernizácia tratí, ktorá predstavuje rekonštrukciu traťových a staničných koľají pre prevádzkovanie na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Zahŕňa tiež výstavbu nových nástupíšť, podchodov, mostov, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia. Súčasťou je aj modernizácia staničných budov, ktorou sa sleduje zlepšenie podmienok cestujúcej verejnosti. Zmodernizujú sa haly s pokladnicami, čakáreň, sociálne zariadenia, doplnia sa grafické symboly, sprehľadní sa orientácia na stanici, umožní sa vstup imobilným cestujúcim cez podchody priamo ku vlakom, vybudujú sa výťahy pre cestujúcich s obmedzenou pohybovou schopnosťou.
l V akých termínoch sa práce zrealizujú?
Pezinčanov asi bude zaujímať predovšetkým úsek Pezinok, ktorý je jeden zo siedmich v prvej etape výstavby. V tomto roku do 14. septembra sa zrealizuje párna koľajová skupina a most na Drevárskej ulici, v termíne od 1. 4. do 14. 12. 2005 sa robí nepárna koľajová skupina, podchod v stanici a komunikácia Za dráhou. Od 1. februára do 31. októbra 2006 sa bude robiť podjazd na Tehelnej ulici.
Rekonštrukcia železničnej stanice v Pezinkul Aké obmedzenia pre občanov a cestujúcich z toho vyplynú?
Od marca tohto roku prebiehajú na úseku Bratislava – Trnava – Leopoldov – Piešťany výlukové práce, v dôsledku ktorých dochádza k zmenám v cestovnom poriadku. Zmeny nastali v časoch odchodov a príchodov vlakovej osobnej dopravy a predĺženom jazdnom čase z dôvodu zníženia rýchlosti vlakov ako aj odklonu cez Galantu. Na náhradný úsek Bratislava – Galanta – Leopoldov boli odklonené IC vlaky a niektoré rýchliky, ktoré nechodia pravidelne. Vlaky počas stavebnej činnosti jazdia len po jednej koľaji a to zníženou rýchlosťou 50 km/hod., miestami len 30 km/hod. Informácie o zmenách v cestovnom poriadku poskytnú občanom informačné kancelárie Železníc Slovenskej republiky. Harmonogram výluk úsekov a staníc v blízkosti Pezinka pre stavebnú činnosť je stanovený takto: železničná stanica Pezinok od 24. 2. do 14. 12. 2005, Svätý Jur – Pezinok a podjazd Grinava od 1. júla 2005 do 30. novembra 2006.
l Takáto rozsiahla stavebná činnosť prináša obmedzenia i v životnom prostredí občanov. Snažíte sa ich eliminovať?
Politikou skupiny Skanska je odborne riadiť pôsobenie svojich činností tak, aby chránila svojich zákazníkov a zároveň prispela k ochrane životného prostredia pre občanov. Dôraz v tomto smere kladieme na plánovanie výkonu stavebných prác. Žiaľ, nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby práce prebiehali až do neskorých večerných hodín a počas víkendov. Na jednej strane sú tu pre občanov určité obmedzenia, na druhej je perspektíva pohodlnejšieho, rýchlejšieho a bezpečnejšieho cestovania. Aj touto cestou by sme chceli občanov poprosiť o trpezlivosť a pochopenie.

Ohodnoťte článok: