Na margo požiadavky zmeniť názov námestia

Peter Wittgrúber / September 2005 / Prečítané 2083 krát
  V minulom čísle Pezinčana sa objavila požiadavka pána Holuba z Vinosadov na premenovanie Radničného námestia na námestie Andreja Hlinku. Ako člen názvoslovnej komisie považujem za potrebné, aby som na túto požiadavku zareagoval. Koncepcia tvorby a premenovávania názvov ulíc neráta so zmenou súčasného názvu námestia z viacerých dôvodov. Predovšetkým by takáto zmena spôsobila veľa komplikácií všetkým organizáciám a firmám, ktoré na námestí sídlia, či majú svoje prevádzky. Mestský úrad nevynímajúc. S názvami ulíc podľa miestnych a slovenských osobností sa v širšom meradle počíta na plánovanej výstavbe v lokalite Rozálka. Názov jediného pezinského námestia je vhodný do centra mesta aj z historického hľadiska, pretože sa na ňom nachádza renesančná budova starej radnice. Pán Holub má pravdu v konštatovaní, že Andrej Hlinka bol jednou z najväčších osobností Slovenska. Jeho meno však bolo zneužité a čiastočne poškvrnené počas druhej svetovej vojny, za existencie slovenského štátu. A práve v tomto období nieslo dnešné Radničné námestie meno Andreja Hlinku. A osobne nepovažujem za príliš vhodné, vracať sa práve do tejto minulosti.

Ohodnoťte článok: