Pán neexistujúci Hladký Konček...

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2175 krát
V júli sme uverejnili článok Komu má slúžiť Gastropasáž, v ktorom pisateľ poukazuje na problémy spojené s využívaním a neakceptovateľným stavom podchodu pod bývalým Domom služieb, ktorým sa prechádza zo Štefánikovej na Záhradnú ulicu. Pisateľ upozorňuje i na časté rušenie nočného pokoja zo strany pracovníkov Bagety a pýta sa načo má vlastne pasáž slúžiť, keď tam prechádzajú alebo parkujú autá. Pod článkom je podpísaný Ján Hladký. Nevideli sme dôvod článok neuverejniť a priznáme sa, že sme ocenili odvahu pisateľa podpísať sa pod kritické riadky. I keď sme sa neskôr dozvedeli, že Ján Hladký vôbec v Pezinku nebýva, za najpodstatnejšie sme považovali obsah kritiky, proti čomu nakoniec ani nikto nenamietal.
O mesiac sme dostali do redakcie ďalší list na túto tému, v ktorom nás pisateľ podpísaný ako Ján Konček chváli, že sme príspevok o pasáži uverejnili a dáva prvému pisateľovi plne za pravdu, ba opísaný stav označuje ešte za horší. Píše, že je sklamaný, keď tento stav ani po mesiaci od uverejnenia článku nikto nerieši.
To, že sa pisateľ podpísal a napísal na stroji svoje meno sme oceňovali, ale len potiaľ, pokiaľ sme nezistili, že oba listy sú písané na jednom stroji, rovnako sú opravnou páskou vymazávané niektoré písmenká a robené ručné opravy.
Neberieme občanovi právo napísať do novín kritický článok, ale nepáči sa nám, že sa niekto skrýva za iné mená. Považujeme to za neetické a nebezpečné, lebo takto môžeme niekomu nevinnému aj ublížiť.
Môžeme vás ubezpečiť, že keď si nebudete želať v novinách uverejniť meno, budeme to rešpektovať. Nakoniec v koši nekončia ani anonymy, pokiaľ sú pravdivé a overiteľné. Tak nevidíme dôvod prečo si vymýšľať mená. Najviac nás pochopiteľne teší, keď pisateľ v novinách uvedie svoje meno a nebojí sa stáť si za svojim názorom, hoci je aj kritický.


Odkaz redakcie:
Druhý článok o gastropasáži neuverejňujeme, nakoľko je podobný tomu prvému. Článok sme ale odstúpili všetkým organizáciám, ktorých sa to týka (Mestský úrad, polícia, firma Bageta), aby sa ním zaoberali a hľadali riešenie a nápravu.

Ohodnoťte článok: