Pezinčania na Prokopskej pouti

Jozef Mašuta / September 2005 / Prečítané 2096 krát
To čo pre Banskú Štiavnicu znamenajú Salamandrové dni, to pre banícky Příbram znamená Prokopská pouť. Je to najväčšia banícka slávnosť v Čechách a v 19. storočí sa na nej zúčastňovalo až päťtisíc uniformovaných baníkov.
S cieľom spoznať tento región, nadviazať nové kontakty a prezentovať mesto Pezinok a Malokarpatský banícky spolok zúčastnili sa na Prokopskej pouti aj naši členovia. Podujatie sa konalo na sviatok sv. Prokopa, ktorého příbramskí baníci, popri sv. Barbore, uctievajú ako svojho patróna.
Slávnosť tvoria prehliadka účast níkov a slávnostný sprievod z Příbramu na Březové hory. V tomto roku sa na nej zúčastnili banícke spolky z Plzne, Stříbra, Rudolfova, Bavorska, Saska a my, Pezinčania. Pred prehliadkou prijal zástupcov spolku na radnici starosta Příbramu.
Účastníci zájazdu sa zúčastnili na fáraní do Marianskej štôlne, dnes slúžiacej ako skanzen. Na stretnutí s predstaviteľmi baníckeho spolku Prokop a Cechu příbramských baníkov a hutníkov sa vzájomne informovali o svojich aktivitách. Sfárali tiež do šachty Drkolnov, kde si pozreli unikátnu technickú pamiatku – vodné koleso s priemerom dvanásť a pol metra, slúžiace na prečerpávanie vody z podzemných diel do dedičnej štôlne. Vyskúšali si aj ako sa fáralo do podzemia po vlastnom zadku. Na šachte Vojtech si zas pozreli parný ťažný stroj, ktorý s použitím jedného lana dosiahol v roku 1875 hĺbku 1000 metrov.
Záver návštevy patril Svatej hore. O nej sa hovorí, že kto bol v Příbrame a nebol na tomto mieste, ten v Příbrame nebol. Môžeme potvrdiť, bol to umocňujúci zážitok.

Ohodnoťte článok: