Nájomné byty

Mestský úrad / September 2005 / Prečítané 3142 krát
Oznamujeme všetkým občanom mesta Pezinka, že termín podávania žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu na Zumberskej ulici (lokalita Pezinok – bývalý pavilón pri Pinelovej nemocnici) sa končí dňom 30. septembra 2005.
Toto upozornenie dávame do pozornosti i tým občanom, ktorí si žiadosť o pridelenie bytu podali, ale do dnešného dňa i napriek telefonickému rozhovoru ešte nedoložili potrebné prílohy.
Žiadateľ, ktorý si kompletne nevyplní a nezdokladuje tvrdenia vo svojej žiadosti alebo si podá žiadosť po uvedenom termíne, bude z evidencie uchádzačov o nájomný byt vyradený. Všetky potrebné informácie vám poskytneme osobne na právnom oddelení MsÚ Pezinok alebo telefonicky na t.č. 033/6901 123, 033/ 6901 121, 033/6901 120.

Ohodnoťte článok: