Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov z krajín Európskej únie

ÚPSVaR / August 2005 / Prečítané 2505 krát
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok dáva do pozornosti zamestnávateľom, že účinnosťou zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci ako aj zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, vyplýva povinnosť zamestnávateľov informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o zamestnávaní občanov členských krajín Európskej únie a ich rodinných príslušníkov na Informačnej karte do 7 pracovných dní ako aj občanov – cudzincov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie v SR podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Informačné karty sú potrebné na základe nariadenia č. 311/1976 Európskeho spoločenstva z dôvodu štatistických zisťovaní o pohybe pracovníkov medzi členskými krajinami Európskej únie.     
Občania krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie potrebujú pred nástupom do zamestnania v Slovenskej republike získať pracovné povolenie. Povolenie vydáva príslušný ÚPSVaR.
Bližšie informácie získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Komenského 29, 902 01 Pezinok alebo na tel. č. 033/6908 028 – občania Európskej únie a 033/6908 033 – povolenia pre cudzincov a občania, ktorí nepotrebujú povolenie podľa zákona.

Ohodnoťte článok: