Ukončenie archeologického výskumu vo Farskom kostole

PhDr. Juraj Bartoník / August 2005 / Prečítané 1954 krát
Dňa 20. júna bol ukončený archeologický výskum Farského kostola v Pezinku, zasväteného Nanebovstúpeniu P. Márie, ktorý realizovalo Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum v Bratislave.
Bolo zistené, že kostol postavili naši predkovia na miernej vyvýšenine, ktorá bola intenzívne osídlená už v praveku. Dokazujú to nálezy z okruhu ludanickej skupiny lengyelskej kultúry a predovšetkým bolerázskej skupiny. Výskumom sa doložilo aj osídlenie polohy v 9., na začiatku 10. stor. a vo vrcholnom stredoveku – zvyšky čiastočne do terénu zapustenej chaty s trámovým obložením stien. Až na tomto deštrukčnom horizonte postavili sakrálnu stavbu, ktorá prešla viacerými stavebnými úpravami tak v stredoveku, ako v novoveku. Dôležité situácie boli zrejme, predovšetkým pod sanktuáriom, zničené stavbou novovekej rozsiahlej krypty. Rozsah odkryvu bol obmedzený pôvodnou predstavou investora o zachovaní lavíc v lodi na ich pôvodnom mieste. V súčasnosti sa však v rámci celkovej úpravy interiéru uvažuje o ich premiestnení a úprave. V prípade ak si plánované zavedenie podpodlahového kúrenia vyžiada rozobratie dlažby a zníženie úrovne pod ňou ležiaceho terénu, treba tieto práce sledovať, pretože môžu pomôcť riešiť niektoré otázky, ktoré súčasný výskum skôr nastolil, ako jednoznačne zodpovedal.