Ďakujeme

August 2005 / Prečítané 1582 krát

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie oznamujeme, že dňa 23. júla 2005, vo veku 87 rokov, umrela
Marta SANDTNEROVÁ.
Marta Sandtnerová bola členkou Konfederácie politických väzňov Slovenska. Smútiaca rodina.

Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 18. 7. 2005 nás navždy opustil vo veku 38 rokov náš milovaný
Ing. Miroslav MÁLIŠ.
V mene smútiacej rodiny ďakujeme všetkým priateľom, kolegom a spolupracovníkom za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke. Zároveň ďakujeme primátorovi mesta Mgr. Oliverovi Solgovi a dôstojnému pánovi Zdenkovi Sitkovi za dôstojný smútočný obrad.

Dňa 19.7. 2005 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou
Jozefínou VALENTOVIČOVOU.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku. Ďakujeme tiež za milé slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: