Spoplatnenie znečistovateľov ovzdušia

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2048 krát
   V roku 2004 Mesto Pezinok evidovalo a spoplatnilo 37 znečisťovateľov ovzdušia. Bolo vydaných 36 rozhodnutí o umiestnení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, čo je podstatne viac ako v predchádzajúcom roku. Súvisí to s výstavbou nových nákupných stredísk, bytových domov a s rekonštrukciou kotolní.