Začne sa kurz mestských sprievodcov

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2006 krát
Mesto Pezinok organizuje ďalší kurz mestských sprievodcov. Záujemcovia o získanie osvedčenia oprávňujúceho na výkon sprievodcovskej činnosti v našom meste sa môžu prihlásiť do 10. septembra 2005 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk. Frekventanti kurzu získajú základné informácie o metodike sprievodcovskej činnosti, histórii mesta a jeho reáliách. Je to vhodná príležitosť aj pre tých, ktorí nemajú ambície stať sa sprievodcami, ale sa chcú pre vlastnú potrebu dozvedieť čo najviac o Pezinku. Kurz bude lektorovať Peter Wittgrúber a Peter Sandtner.

Ohodnoťte článok: