Nová adresa Okresného súdu

as / August 2005 / Prečítané 3321 krát
   Bývalý Okresný súd v Pezinku so sídlom Pezinok, Štefánikova 40 sa presťahoval od 1. augusta 2005 na novú adresu: Okresný súd Bratislava III, pracovisko Nám. Biely kríž č. 7, 831 02 Bratislava, tel. 02/4920 4583.
Správne súdnictvo, tzv. oddelenie S, je od 1. 4. 2005 zrušené a vykonáva ho Krajský súd v Bratislave.
Okresný súd Bratislava III, pracovisko Nám. Biely kríž 7, nemá podateľňu – vybavujú sa tu spisy podané do 31. 12. 2004. Nové podania a doplnenia podaní, ktoré boli podané do roku 2004 treba adresovať v prípade miestnej príslušnosti v okrese Pezinok na adresu: Okresný súd Bratislava III, Sadová 2, 832 50 Bratislava.