Cez prázdniny sa robili opravy

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 1932 krát
  Žiaci základných škôl sa o niekoľko dní vrátia po dvojmesačných prázdninách do školských lavíc. Pokiaľ oni si užívali dni oddychu, v ich školách prebiehali menšie i väčšie rekonštrukcie a opravy. Zaujímalo nás, ktoré práce sa tu počas prázdnin vykonávali. Informácie nám poskytol viceprimátor Ing. Jozef Chynoranský.
V základných školách, ale aj v materských školách, ktoré sú v našej správe, prebiehali cez prázdninové mesiace drobné i väčšie opravy a rekonštrukcie. Napríklad v Materskej škole na Bystrickej ulici sa maľovali triedy vrátane náterov okien, dverí, zárubní a na okná do kuchyne sa montovali sitá proti hmyzu, v MŠ na ulici gen. Pekníka sa utesnovali okná, v ZŠ a MŠ Orešie sa vymieňali vstupné dvere, v ZŠ Fándlyho sa robí rekonštrukcia chodníka v náklade 1,5 mil. a v ZŠ Na bielenisku oprava strešného plášťa. Na jeseň je pripravená ešte rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla na ZŠ Na bielenisku za 1,2 mil. Sk. Na školách sa samozrejme robili aj iné drobné opravy a úpravy, niekde využili aj pomoc sponzorov. Správa majetku MsÚ zorganizovala cez prázdniny presťahovanie modelárskeho krúžku Centra voľného času z Mladoboleslavskej ulice do budovy na Cajlanskej ulici (bývalá Okresná prokuratúra). Do tohto objektu sa presťahovali aj výtvarný a literárno-dramatický odbor ZUŠ, ktoré doteraz sídlili na Bernolákovej ulici.