MsZ v septembri

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2014 krát
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku po letných prázdninách sa uskutoční v piatok 23. septembra o 8.30 hod. v budove MsÚ na Radničnom námestí.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2005, hodnotenie práce orgánov mesta (MsR, MsZ), plnenie uznesení MsZ a iné.


Ohodnoťte článok: