Krajská súťaž v hasičskom športe

mjr. Jozef Rybárik / Júl 2005 / Prečítané 1900 krát
V stredu 29. júna sa na hasičskom štadióne v Pezinku uskutočnila Krajská súťaž v hasičskom športe. Pozvaných hostí privítal riaditeľ KR HaZZ v Bratislave plk. Ing. Anton Lofaj. Na súťaži sa zúčastnilo šesť najlepších profesionálnych hasičských družstiev z Bratislavského kraja. Súťažilo sa v piatich disciplínach – výstup do 4. podlažia cvičnej veže, 100 metrov cez prekážky, dvojboj jednotlivcov, štafeta 4 x 100 m s prekážkami, požiarny útok.
V celkovom hodnotení družstiev si prvenstvo vybojoval GROUP 4 FALK Bratislava pred OR HaZZ Pezinok, OR HaZZ Malacky, HaZÚ hl. mesta Bratislavy, ŽSR Bratislava a Istrochem Bratislava. Súťažiaci preukázali dobrú pripravenosť po psychickej i fyzickej stránke, čo je dobrý predpoklad na zvládnutie záchranných prác pri likvidácii požiarov a iných závažných udalostiach.


Ohodnoťte článok: