Žiadosti na nájomné byty

Právne odd. MsÚ Pezinok / Júl 2005 / Prečítané 3775 krát
Už niekoľkokrát sme informovali, že Mesto Pezinok realizuje výstavbu nájomných bytov na Zumberskej ulici, ktorá má byť ukončená do konca roka 2005.
Oznamujeme preto všetkým občanom, že tlačivo žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu na Zumberskej ulici si môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu alebo na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku.
Taktiež dávame toto oznámenie do pozornosti i tým občanom, ktorí si žiadosť o pridelenie bytu dali už dávnejšie, aby si prišli vyzdvihnúť tlačivo, pretože je potrebné, aby informácie o svojej bytovej situácii aktualizovali.
Toto oznámenie sa týka i občanov, ktorí v žiadosti uviedli vtedajšiu adresu a dnes sa na uvedenej adrese nezdržujú a zásielky sa nám vracajú ako nedoručené.
Ešte chceme žiadateľov upozorniť na dôkladné vyplnenie žiadosti a priloženie originálov príloh preukazujúcich čistý mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich za celý rok 2004.
Žiadateľ, ktorý kompletne nevyplní a nezdokladuje tvrdenia vo svojej žiadosti, bude komisiou MsZ z evidencie uchádzačov o nájomný byt vyradený.
Všetky potrebné informácie vám radi poskytnú osobne na právnom oddelení MsÚ v Pezinku alebo telef. na t.č. 033/ 6901 123, 033/6901 121, 033/ 6901 120.

Ohodnoťte článok: