Za výčiny sprejerov odňatie slobody

Náčelník mestskej polície / Júl 2005 / Prečítané 2165 krát
V ostatnom období mestská polícia zistila na území Pezinka niekoľko prípadov vandalizmu, ktorý spočíval v postriekaní stien budov či dopravných značiek farbami – sprejmi.
   V súvislosti s tým je nutné upozorniť na novelu Trestného zákona, ktorý takéto protiprávne konanie páchateľa už kvalifikuje ako trestný čin. Do 30. júna 2005 bol uvedený skutok posudzovaný ako priestupok proti majetku, za ktorý bolo možné páchateľovi uložiť sankciu – pokutu do 10 tisíc korún.
V zbierke zákonov bol publikovaný zákon č. 227/2005, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon. Konkrétne upravuje ust. § 257 TZ – skutková podstata trestného činu – Poškodzovanie cudzej veci. Od 1. júla 2005 je počkodenie cudzej veci, tým že ju niekto pomaľuje, postrieka či popíše farbou alebo inou látkou, trestným činom.
V tomto prípade nie je pre posúdenie protiprávnosti činu rozhodujúca výška spôsobenej škody. Takéto konanie sa dňom účinnosti zákona považuje za trestný čin a uvedené delikty riešia orgány v trestnom konaní. Za spáchanie tohto trestného činu môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažný trest. Na 6 mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak okrem iného spácha taký čin, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody za taký čin prepustený alebo spáchal takýto trestný čin ako člen organizovanej skupiny.


Ohodnoťte článok: