Ďakujeme

Júl 2005 / Prečítané 2169 krát

Dňa 20. mája 2005 sme sa navždy rozlúčili s
 
Antonom ŠIMONIČOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Dňa 17. júna 2005 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou
PaedDr. Máriou LIPÁROVOU.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku. Ďakujeme tiež za milé slová útechy, písomné prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: