MESTO PEZINOK

Júl 2005 / Prečítané 1570 krát

na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–143/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyzýva
potencionálnych partnerov na zhodnotenie obytnej zóny Rozálka v Pezinku s týmito alternatívami:

1. priamy predaj
2. vstup do spoločného podniku
3. realizácia diela, a to vo forme:
a) realizácia inžinierskych sietí
b) realizácia inžinierskych sietí
vrátane výstavby v zmysle smerných regulatívov.

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31.10. 2005 o 16.00 hod.
Návrhy musia byť spracované v zmysle Smerných regulatívov pre lokalitu Rozálka, ktoré vypracovalo Oddelenie výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Pezinku a ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pezinok.sk .
Bližšie informácie poskytne Jaroslav Feder, Oddelenie výstavby a územného plánovania MsÚ v Pezinku, tel. č. 033/ 6901149, e-mail: feder.jaroslav@msupezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: