Úspešní na lesníckych hrách

ar / Júl 2005 / Prečítané 1581 krát
V Kováčovej pri Zvolene sa 18. júna stretli už piaty raz deti zo Slovenska na Celoslovenských lesníckych hrách.
Tradične na podujatí nechýbali deti z Pezinka zo Základnej školy na Fándlyho ulici. Tak ako vždy aj tentoraz šírili dobré meno školy i mesta Pezinka. Súťažiaci sa museli naučiť 26 druhov drevín, 8 krovín, 17 lesných plodov a húb, 52 druhov vtákov, horniny, obojživelníky, plazy, práce v lese, čo je pre deti druhého a štvrtého ročníka dosť náročné. Pripravovali sa v školskom klube, ale i v prírode pod vedením pani vychovávateľky Anny Rybárikovej.
Mladí Pezinčania prípravu zvládli veľmi dobre, o čom svedčia ich dobré výsledky a umiestnenie v súťaži. Poradie: 1. Michal Púpava a Eva Schneiderová (ZŠ Fándlyho Pezinok), 2. ZŠ Sihelné, 3. Matej Púpava a Daniel Blaško (ZŠ Fándlyho).
Okrem diplomov, účastníckych listov a knihy s prírodovednou tématikou si deti priniesli aj nové poznatky a zážitky, veď takáto súťaž sa koná iba raz za rok.

Ohodnoťte článok: