Zberné miesto nebezpečných odpadovZberné miesto nebezpečných odpadov

Petmas / Júl 2005 / Prečítané 1971 krát
   Mnohí z vás iste netušíte, že veci, ktoré používate, keď doslúžia a chcete sa ich zbaviť, stanú sa nebezpečným odpadom. O tom, že motorové oleje alebo akumulátorové batérie sú nebezpečné odpady už prevažná väčšina z vás vie, ale koľkí viete, že je to aj televízor, chladnička, plechovky od farieb, žiarivky, obaly so zvyškami postrekov a mnohé iné. Obsahujú totiž prvky, ktoré po uložení na bežnú skládku by ešte dlhé obdobie zamorovali životné prostredie.
Druhy týchto odpadov vymedzuje zákon o odpadoch, ktorý zároveň určuje obciam dvakrát ročne tieto odpady od svojich občanov vyzbierať a postarať sa o ich zneškodnenie spôsobom predpísaným zákonom. Mesto Pezinok prostredníctvom našej spoločnosti zabezpečilo, aby ste mohli tieto odpady kedykoľvek priniesť (v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.) do sídla spoločnosti Petmas, Šenkvická ul. 12. Pri odovzdávaní odpadu sa stačí preukázať, že ste občanom Pezinka a tento vám bude prevzatý bezplatne. Firmy musia predložiť Sprievodný list nebezpečného odpadu, identifikačné údaje firmy a po odobratí za túto službu zaplatiť. V sprievodnom liste vám potvrdíme, že nebezpečné odpady boli zneškodnené zákonným spôsobom.
Nuž a prečo platiť, keď firmy majú zamestnancov a zároveň aj občanov mesta, ktorí môžu nebezpečné odpady odovzdať zdarma? V zmysle zákona nie je totiž potrebné občanovi potvrdiť prevzatie nebezpečného odpadu na sprievodnom liste NO, ktorý firme slúži pri kontrole orgánov životného prostredia ako doklad o zákonnom zneškodnení odpadu. O tom, že to firmy nezruinuje, vás presvedčia vybrané ceny za odber nebezpečných odpadov:
syntetické hydraulické oleje 23 Sk, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 36 Sk, olovené batérie 24 Sk, rozpúšťadlá 36 Sk, kyseliny 37 Sk, pesticídy 54 Sk, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 18 Sk, farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky 31 Sk, batérie a akumulátory netriedené 26 Sk. Uvedené ceny sú za kilogram nebezpečnej látky.
Touto cestou by sme chceli vyzdvihnúť úsilie mnohých našich občanov, ktorým na našom životnom prostredí záleží a nebezpečné odpady nedávajú do nádob na komunálny odpad. Za necelý rok prevádzky zberného miesta nebezpečných odpadov je to viac ako 10 ton. Zdá sa, že je to malé množstvo k pomeru vyprodukovaného odpadu, ale v skutočnosti je v našom meste už mnoho občanov, ktorí nebezpečný odpad vytriedia a prinesú do zberného miesta v areáli Petmasu na Šenkvickej ul. 12 v Pezinku.

Ohodnoťte článok: